Zemědělská výroba

Živočišná výroba

Naše živočišná výroba je zaměřena na chov a prodej skotu. Chováme přibližně 1000 ks skotu, z toho cca 400 dojnic.

Nabízíme velkoobchodní prodej mléka a jatečného a zástavového skotu.

V případě velkoobchodního prodeje si kupující požadované zboží odváží vlastní dopravou.